תקנון ומדיניות פרטיות – בית שטיחי רות

תנאי שימוש: בכניסה לאתר והשימוש באתר, אתה מסכים לתנאי השימוש הבאים. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אנא אל תשתמש באתר. 

זכויות יוצרים: כל התוכן המופיע באתר, כולל טקסטים, תמונות, וידאו, וכל חומר פרסומי אחר, מוגן על ידי זכויות יוצרים. 

אין להשתמש בכל חומר זה למטרות מסחריות או להעתקה ללא רשות מראש של בעלי הזכויות. 

השימוש באתר: השימוש באתר נתון לכפוף לתנאי השימוש הבאים: אסור להעתיק, להעביר, לפרסם, להציג או להפיץ תוכן לא מורשה באתר. 

אין להשתמש באתר לכל מטרה פוליטית או לעשות שימוש בכלי התקשורת הזמינים בו כדי לפרסם חומרים אלו. 

הגבלת אחריות: בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק או אובדן שעלול להיגרם עקב שימוש באתר או בכל חומר אחר המצוי בו. 

השימוש באתר עשוי להיות חשוף לסיכונים מסוימים והמשתמש משתמש באתר על אחריותו הבלעדית. 

שימוש במידע: בכניסה לאתר אתה מסכים לאיסוף והשימוש במידע שלך על ידי האתר לצורך הפעלת האתר. 

פרטיות: אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים שלנו ונמנעים מאיסוף מידע אישי שאינו נחוץ לפעילות האתר. 

כל המידע האישי שאנו אוספים ישמש אותנו רק לצורך הפעלת האתר והשירותים שאנו מספקים ולא יועבר לצד שלישי. 

קישורים לאתרים של צד שלישי: האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי. 

אין לנו שליטה על תוכן או מדיניות הפרטיות של אתרים אלה ואין לנו אחריות על כל נזק או אובדן שעלול להיגרם מהשימוש בהם. 

שינויים בתקנון: אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. 

כל שינוי בתקנון יפורסם באתר לפני כניסה אליו ויכנס לתוקף במועד הפרסום. 

תקן המשפט: תנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל. בכניסה והשימוש באתר, אתה מסכים לכך שכל טענה, תביעה או טווח יהיו נשלטים על פי חוקי מדינת ישראל. 

אחריות: השימוש באתר ובתוכן שמפורסם בו הוא על אחריות המשתמש בלבד. הכלים והמידע שזמינים באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי. 

המשתמש נושא את האחריות המלאה לשימוש באתר ובכל תוכן המתפרסם בו, ואינו יכול להאשים את האתר בכל נזק או הפסד שעלול להיגרם מהשימוש בו. 

הפרה של תנאי השימוש: השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל תנאי השימוש המפורטים כאן. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את החשבון של משתמש שמפר את תנאי השימוש, להסיר תוכן שפורסם על ידו או להגביל את השימוש שלו באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

טענות והשגות: כל טענה והשגה הקשורים לשימוש באתר יפתרו באופן מסודר וברוח התקנון על ידי הוראות ופסקי דין של בתי המשפט במדינת ישראל. 

יצירת קשר: אם יש לך שאלות או תלונות על השימוש באתר, אנא צור קשר עם הצוות התמיכה שלנו דרך דף צור קשר שפורסם באתר. אנו נשתדל לענות על פנייתך בהקדם האפשרי. 

שימוש בתוכן: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות לתוכן המפורסם באתר, כפי שהוא מוצג באתר, הן זכותם הבלעדית של בעלי הזכויות הרלוונטיים. 

כל שימוש או שימוש לא מורשה בתוכן מפר את זכויות היוצרים והקניין הרוחני של בעלי הזכויות הרלוונטיים ועשוי לגרום לתביעות משפטיות. 

תוכן משתמש: המשתמש מצהיר כי הוא מחויב לא לפרסם באתר תוכן שפוגע בזכויות היוצרים, הקניין הרוחני, פרטיות או כבוד האדם, 

וכן לא לפרסם תוכן המפר את כל דין וחוק החל במדינת ישראל ובכלל זה את חוק הפגיעה בכבוד האדם תשמ"א-1986. 

המשתמש מצהיר כי הוא פוטר את האתר מכל טענה, תביעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהשימוש שלו בתוכן משתמש או כל פעולה אחרת שהוא יבצע באתר. 

שינויים לתקנון: האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, והשימוש המתמשך באתר מהווה הסכמה לכל שינוי שיעשה בתקנון. 

כללי: 

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או לצדדים שלישיים כתוצאה משימושו באתר. 

האתר לא יהיה אחראי לכל תקלה או לכל אירוע שייגרם לגישה לאתר באופן מתוכנן או בלתי מתוכנן, ולא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך. 

המשתמש מצהיר כי הוא מבצע את כל הפעולות באתר על אחריותו הבלעדית, והוא יהיה אחראי לכל השלכות ונזקים שייגרמו כתוצאה משימושו באתר. 

התקנון הוא על פי דין המדינה, וכל טענה או תביעה שתוגש יוגש לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד. 

תקנון זה הוא הסכם בלעדי בין המשתמש לאתר, ואין לו תוקף ביחס לצדדים שלישיים. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר או להפסיק את הפעילות שלו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. 

התקנון הוא מחייב לכל משתמש שמשתמש באתר ובצורה כלשהי ומהווה תנאי שימוש באתר. 

התקנון מהווה חוק והוא נכתב בשפה העברית ומובא לכלל המשתמשים 

כללי פרטיות: 

האתר מכיר בחשיבות הפרטיות של המשתמשים ומתחייב להגן עליהם בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות. 

האתר יאסוף מידע אישי על המשתמשים רק במקרים בהם זה הכרחי לתפעול האתר ולספק את השירותים המבוקשים על ידי המשתמשים. 

האתר לא יחשוף את המידע האישי של המשתמשים לצדדים שלישיים אלא אם זה נחוץ לתפקיד האתר ועל פי חוקי הגנת הפרטיות. 

האתר עשוי להשתמש בקבצי קוקיס וטכנולוגיות דומות לאיסוף מידע על המשתמשים. 

המשתמשים יכולים להגדיר את הדפדפן שלהם כך שימנעו משימוש בקבצי קוקיס או יתרו על זה בכל עת. 

האתר יכול להשתמש במידע אישי על המשתמשים לצורך פרסום ושיווק באמצעות התקשרויות ישירות או פרסומות ממומנות. 

המשתמשים יכולים לבקש מהאתר למחוק את המידע האישי שלהם בכל עת ובכל מקום ולפי חוקי הגנת הפרטיות. 

האתר יעשה מאמצים רציניים להגן על המידע האישי של המשתמשים, אך לא ניתן להבטיח שהמידע לא ייחשף או ייגנב ע"י גורמים חיצוניים. 

אי התחייבות לאחריות: 

האתר לא יישא באחריות לכל נזק שיגרם עקב שימוש או אי שימוש באתר או במידע המוצג בו. 

האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה שיגרמו למכשירי המשתמשים כתוצאה משימוש באתר או במידע המוצג בו. 

האתר לא יישא באחריות לתקינות, למקוריות או למעשיות של המידע המוצג בו, והשימוש בו הינו באחריות המשתמש בלבד. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון בכל עת ובכל שלב ללא הודעה מוקדמת. 

המשתמשים מתחייבים לבדוק את התקנון מעת לעת ולהיכנס אליו במידת הצורך כדי לעדכן את עצמם בשינויים שעשויים להתרחש בו. 

השימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאי השימוש ולתקנון האתר, ובעקבות כך, המשתמשים מסכימים לכל תנאי התקנון ולכל מה שמפורט בו. 

זהו תקנון האתר, אני מקווה שזה יעזור לך להבין את התנאים והתנאים לשימוש באתר. אם יש לך שאלות נוספות או ברצונך לקבל מידע נוסף, 

אנא פנה אלינו באמצעות טופס צור קשר באתר או בטלפון המופיע באתר. 

חוקי פרטיות: 

האתר מכיל מידע רב וכולל מידע אישי של המשתמשים. 

האתר מתחייב לשמור על פרטיות המשתמשים ולא לפרסם או להעביר את המידע האישי של המשתמשים לצד שלישי בלתי מורשה. 

האתר מתחייב לא לאסוף, לשמור או להשתמש במידע אישי של המשתמשים למטרות שונות מן המטרות שהוצגו לפני המשתמש וללא קבלת הסכמה מראש מהמשתמש. 

האתר עשוי להשתמש במידע אישי של המשתמשים על מנת לספק להם שירותים מותאמים אישית, לצורך שיווק או למטרות סטטיסטיות בלבד. 

המשתמשים יכולים לבקש מהאתר למחוק את כל המידע האישי שלהם מהאתר והאתר יוצא לפעול לפי הבקשה תוך זמן סביר. 

האתר ישתדל לשמור על פרטיות המשתמשים ולהפעיל כל הצעדים המתאימים להגנה על מידע המשתמשים, 

אך הוא לא יישא באחריות לכל נזק שיגרם עקב הפרת הפרטיות על ידי משתמשים אחרים. 

זהו תקנון האתר בנושא חוקי הפרטיות. אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המשתמשים ולפעול לפי כל הנהלים והחוקים הרלוונטיים להגנת הפרט. 

תקנון תמורת שירות: 

על ידי השימוש באתר זה, המשתמש מסכים לתנאי השימוש והתקנון המפורטים באתר. 

השימוש באתר זה עשוי להיות מוגבל לקבוצת משתמשים מסוימים ולפעילות מסוימת בלבד. האתר רשאי להגביל או לחסום את הגישה לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

המשתמש מסכים לא להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית או לא רצויה על ידי האתר. 

האתר אינו אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או בכל תכנים או מידע שנמצאים בו. 

המידע והתכנים שנמצאים באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי והם אינם תחליף לייעוץ מקצועי מתאים. 

האתר רשאי לעדכן את תקנון השימוש בכל עת ומבלי להודיע מראש. על המשתמש לבדוק באקטיביות האתר כל פעם שיכנס לאתר אם התקנון השתנה וכן לקרוא אותו מפעם לפעם. 

המשתמש יחויב לפצות את האתר, את עובדיו, נציגיו, מנהליו וכל מי שלקח חלק בפיתוח, יצירה, עיצוב והפעלת האתר לפי כל נזק, 

הוצאה או תביעה שיגרמו להם עקב השימוש של המשתמש באתר. 

האתר שומר את כל הזכויות וסימני מסחר הקשורים למוצרים, השירותים והתוכן המוצג באתר. 

אין לעשות שימוש בשום מיני סימן מסחר או זכויות יוצרים של האתר ללא קבלת אישור מראש מצד האתר. 

האתר אינו אחראי לתוכן של אתרים חיצוניים שקושרים לאתר ולא יישא באף אחריות לכל נזק, הפסד או נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם מהשימוש באתרים אלו. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי הודעה מראש. 

כל סעיף של תקנון השימוש שיבוטל על ידי כל רשות מסמכים או בית משפט לא ישפיע על שאר הסעיפים שנותרו בתקנון. 

תקנון השימוש יחול על כל המשתמשים באתר, ללא קשר לאזור מגורים, מיקום או מדינה. 

בכל מקרה של התנגדות לתקנון השימוש, הפרשת התוכן המופיע באתר ואי אפשרות לקיים מעשה באתר, יישאר התקנון בתוקף ופעולת המשתמש תתבקש להפסיק לפעול ולפנות מהאתר. 

תקנון השימוש נכתב בשפה יחסית פשוטה ומובנת. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקנון השימוש בכל עת, ללא הודעה מראש למשתמשים. 

כל שינוי יפורסם באתר ויכנס לתוקף במועד הפרסום. מומלץ לכל משתמש לעיין בתקנון השימוש מידי פעם כדי להיות מעודכנים בשינויים שאולי יעשו לתקנון השימוש. 

האתר אינו מבטיח את התאמת השימוש באתר לצרכי המשתמש. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד. 

האתר אינו מתחייב לפעול עם כל פנייה שתשלח אליו ואינו מתחייב לתת מענה לכל פנייה כזו. 

האתר מתחייב לשמור על פרטיות המשתמשים ולא לפרסם, למסור או למכור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים, למעט כאשר יש חובה חוקית לעשות זאת. 

המשתמש אחראי באופן מלא על הפעילות שלו באתר, כולל תוכן שהוא מפרסם באתר או מעביר למשתמשים אחרים. 

האתר אינו מתחייב לסקור את התוכן שהמשתמש מעלה או משתף עם משתמשים אחרים, אך שומר לעצמו את הזכות למחוק תוכן כזה בכל עת ללא הודעה מראש. 

המשתמש מסכים לכך שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית, והוא יפצה את האתר, את המנהלים שלו ואת הצוות שלו לכל נזק, 

הוצאה, אבדן, תובענה או הוצאה לפועל שעשויה לגרום לכך כתוצאה משימוש באתר. 

המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר למטרות לא חוקיות או להעלות תוכן אלימות, תוכן גזעני, תוכן מגונה, תוכן מסחרי 

או תוכן שעשוי לפגוע בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום או למנוע גישה למשתמשים שעקב התנהלותם פוגעת בתקנון השימוש או על ידי ביקורת על האתר או על פעילותו. 

החסימה או המניעה לגישה עשויה להתבצע ללא הודעה מראש למשתמש. 

כל סעיף בתקנון השימוש שיחולל תקדים על כל חוק או תקנון חוקי יהא בטל ובלתי חוקי, אך שאר התקנון יישאר בתוקף ויחול באופן מלא ומוחלט. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקנון השימוש בכל עת וללא הודעה מראש למשתמשים. כל שינוי יחול באופן מידי לאחר פרסומו באתר. 

המשתמשים מתחייבים לבדוק את התקנון מדי פעם על מנת לעדכן את עצמם בכל שינוי. 

כל הודעה או מידע שישלחו למנהלי האתר מצד המשתמשים ייחשבו כלא סודיים ויהיו זמינים לשימוש האתר. 

התקנון השימוש יכול להיות כתוב בשפה רבה, אך במקרה של סתירה או חוסר התאמה בין הגרסאות, תחשב הגרסה האנגלית כגרסה הנכונה. 

תקנון השימוש יכול לכלול תנאים נוספים ומגבילות לפי שיקול דעת האתר. הם יחוללו יחד עם תקנון השימוש וישמשו כחלק ממנו. 

במקרה של התנגדות או סתירה בין המשתמש לתקנון השימוש, האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את החשבון של המשתמש ולסרב לו להשתמש בשירותי האתר בעתיד. 

כל תביעה, מחלוקת או סכסוך הקשור לשימוש באתר יפתח ויפורסם על פי חוקי המדינה של ישראל ותוגש לבית המשפט המתאים . 

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן רווחים או פגיעה בתוכן המשתמש שייגרמו כתוצאה משימוש באתר. 

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק או פגיעה שייגרמו למשתמש עקב תקלות טכניות או שיבושים באתר או בשירותיו. 

האתר לא יהיה אחראי לתוכן המפורסם על ידי משתמשים באתר, כולל תגובות, טוקבקים, פוסטים ותוכן אחר. 

האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל תוכן שיחשב כלא ראוי או שייעלה נגד תקנון השימוש. 

האתר שומר לעצמו את הזכות להשעות או להפסיק את השירות למשתמש בכל עת ובכל שלב וללא צורך בהצגת סיבה או הודעה מראש למשתמש. 

המשתמש מאשר כי הוא לא יעשה שימוש באתר לצורך פעולות שאינן חוקיות ויודע כי כל שימוש באתר 

עשוי להיות מעקב אחריו ולגרום לו לאבד את הגישה לשירותי האתר בעתיד. 

המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומסכים לתנאי הפרטיות והשימוש במידע האישי שלו על פי מדיניות הפרטיות של האתר. 

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקנון השימוש באתר מעת לעת וללא הודעה מראש למשתמשים. 

כל שינוי ייחשב כמתאים ומקבל תוקף מידי כשיווקם באתר. 

המשתמש מאשר כי הוא יקרא את תקנון השימוש באתר מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים ובתנאים המחייבים אותו. 

כל טענה, תביעה או תלונה שתוגש לאתר תתבקש להסתמך על תקנון השימוש באתר ועל מדיניות הפרטיות שלו. 

תקנון השימוש באתר יוגדר על ידי חוקי מדינת ישראל ולכל טענה או תביעה יחול הדין הישראלי בלבד. 

כל משתמש יכול לפנות לצוות התמיכה של האתר עם כל שאלה או בעיה הקשורה לשימוש באתר, והאתר יענה על פי השיקול המוגן שלו. 

תקנון השימוש באתר נועד להגן על זכויות האתר והמשתמשים, להבטיח את תקינות השימוש באתר ולמנוע מפעולות לא חוקיות או לקויות. 

השימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון השימוש בו ולמדיניות הפרטיות שלו 

זכויות היוצרים לכל התוכן שמפורסם באתר (כולל תמונות, טקסטים, וידאו וכו') שייכות במלואן לאתר 

ואין למשתמשים שלו זכות להשתמש בתוכן הזה ללא רשות מפורשת מהאתר. 

כל הזכויות היוצרים לכל מידע, פרסומות, ותוכן אחר המוצגים באתר, כמו גם למידע נוסף שיש לנו על משתמשים אחרים, שייכים לאתר. 

אין להעתיק, לשכפל או להשתמש בכל חלק מהתוכן ללא רשות מפורשת מהאתר. 

האתר מתחייב לכבד את זכויות היוצרים של צדדים שלישיים ולכן לא יאשר שימוש ללא רשות בתוכן שפורסם על ידם. 

משתמשים שמפרים זכויות יוצרים של צדדים שלישיים או של האתר עשויים להיחשב כמעוניינים וכן להיחשף לתביעות על פי הדין הישראלי ובהתאם לחוק הזכויות והחוק הפלילי. 

אתר זה יכול להשתמש במידע המסופק על ידי המשתמשים בכדי לשפר את השירותים הניתנים ולשלוח חומרי פרסום מתאימים למשתמשים הרלוונטיים. 

אם המשתמש לא מעוניין לקבל חומרי פרסום מהאתר, יש לציין זאת במקום המתאים לכך באתר. 

תפריט נגישות